Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NACIONALNA BIBLIOTEKA ORGANIZOVALA KURS “UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/PREUZIMANJE ZAPISA I FOND”

Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević” je, u periodu od 19.04.2017. do 21.04.2017. i od 26.04.2017. do 28.04.2017. godine, u prostorijama Cobiss centra na Cetinju, organizovala kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond. Ovaj kurs je organizovan u saradnji sa Institutom informacijskih znanosti IZUM IZ Maribora.

Polaznici kursa su bili bibliotekari i knjižničari iz biblioteka koje su članice sistema COBISS.CG, podijeljeni u dvije grupe. U prvoj grupi kurs je pratilo 10, a u drugoj 11 polaznika. Ovaj kurs im omogućava da:

  • pretražuju zapise u uzajamnoj bazi podataka, preuzimaju bibliografske zapise iz uzajamne u lokalnu bazu podataka;
  • dopunjavaju lokalne šifrarnike;
  • dopunjavaju ograničen skup bibliografskih podataka.

Takođe, Biblioteka dobija  mogućnost dodeljivanja privilegija segmenta COBISS3/Fond (osim privilegije za ažuriranje uzajamnih modela izlaženja i privilegije za kontrolu dotoka), privilegija segmenta COBISS3/Ispisi i privilegija segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacijama (osim privilegije za dopunjavanje lokalnih šifrarnika).

Predavač na kursu je bila Đurđa Martinović iz Nacionalnog COBISS centra Crne Gore.