Elektronska izdanja

U okviru edicije Elektronska izdanja objavljen je Glas Crnogorca 1873-1922, kao i retrospektivna Crnogorska bibliografija 1494-1994. Biblioteka kontinuirano objavljuje elektronska izdanja tekuće Crnogorske bibliografije knjiga od 2001. i tekuće Crnogorske bibliografije priloga u serijskim publikacijama i zbornicima od 2009. godine.