Bio-bibliografija

Bio-bibliografija je edicija u kojoj se objavljuju biografski i bibliografski podaci o značajnim ličnostima za istoriju, kulturu, nauku i umjetnost Crne Gore. U okviru ove eduicije publikovani su i Portreti akademika Dušana Martinovića u 10 numerisanih tomova.

Nisu pronađeni proizvodi u ovoj kategoriji.