PRVA ISBN REGIONALNA RADIONICA, TIRANA 8 – 9. JUN 2009. GODINE

Prva ISBN Regionalna radionica održana je 8-9. juna u Nacionalnoj biblioteci Albanije u Tirani. Iz Crne Gore, Radionici su prisustvovali...

Opširnije...

SARADNJA CNB „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“ I ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE U OKVIRU PROGRAMA JAVNI RAD

CNB „Đurđe Crnojević“ na Cetinju se uspješno uključila u program Javni rad Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, angažovanjem sedam lica...

Opširnije...

E-KATALOG CNB „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“ I KATALOZI CRNOGORSKIH BIBLIOTEKA NA WEB PORTALU„EVROPSKA BIBLIOTEKA

Elektronski katalog Centralne narodne biblioteke „Đurđe Crnojević“ i zajednički online katalog crnogorskih biblioteka, kao i buduća digitalizovana bibliotečka građa Crne...

Opširnije...

OBUKA BIBLIOTEKARA ZA RAD U COBISS SISTEMU (01-06.12.2008.)

U prostorijama  nacionalnog COBISS centra Crne Gore, na Cetinju u periodu od 01. do 06. decembra 2008. godine održan je ...

Opširnije...

OBUKA CRNOGORSKIH BIBLIOTEKARA U NOVIM PROSTORIJAMA COBISS CENTRA CRNE GORE

Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“ organizovala je prvi pripremni kurs u renoviranom prostoru COBISS centra Crne Gore od 17 –...

Opširnije...

OTPOCEO SA RADOM CENTAR ZA MIKROFILMOVANJE I DIGITALIZACIJU

Zahvaljujući opremi za mikrofilmovanje i digitalizaciju koju je donirala japanska vlada,  formiran je Centar za mikrofilmovanje i digitalizaciju pri Odjeljenju...

Opširnije...

SANACIJA FASADE I KROVA GLAVNOG DEPOA KNJIGA CNB

U sklopu radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekata CNB „Đurđe Crnojević“ na kompleksu bivšeg Italijanskog poslanstva, Ministarstvo kulture, sporta i...

Opširnije...

PUŠTEN U POGON SAJT CENTRALNE NARODNE BIBLIOTEKE CRNE GORE

Danas je i zvanično pušten u pogon sajt Centralne Narodne Biblioteke Crne Gore. Sve kritike i sugestije su dobrodošle. Stari...

Opširnije...

Svečana ceremonija primopredaje opreme za digitalizaciju knjiga

Vlada Japana je u okviru programa „Bespovratne pomoći za osnovne potrebe u oblasti kulture” obezbijedila iznos od 66.690,00 eura Centralnoj...

Opširnije...

IFLA KONGRES

Zahvaljujući donaciji Udruženja bibliotekara i arhivista Kanade (LAC – Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada) na 74....

Opširnije...

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “CULTURE ONLINE”

Predsjedništvo Slovenije i Ministarstvo kulture Republike Slovenije su u saradnji sa mrežom MINERVA EC organizovali međunarodnu konferenciju “Culture Online”, koja...

Opširnije...

Direktori Nacionalnih biblioteka Srbije i BIH u posjeti CNB

U okviru III Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga, organizovan je okrugli sto na temu “Saradnja nacionalnih biblioteka u regionu” i predstavljeni...

Opširnije...