PODRŠKA INTERKULTURNOM DIJALOGU (Godišnja konferencija COBISS 2007)

Godišnja COBISS konferencija je održana u Mariboru od 27 – 29. novembra 2007. godine, na temu „COBISS – podrška interkulturnom...

Opširnije...

Realizacija II faze projekta Virtuelna biblioteka KURSEVI COBISS2 KATALOGIZACIJA za nove clanice COBISS.CG

U sklopu Centralne narodne biblioteke ′Đurđe Crnojević′ sa Cetinja djeluje Centar Virtuelne bilioteke Crne Gore (VBCG). Do sada je u...

Opširnije...

III Međunarodna SEEDI konferencija o digitalizaciji kulturne baštine

Trodnevna Međunarodna SEEDI konferencija o digitalizaciji kulturne baštine, koja se održavala na Cetinju 0d 13-15. septembra 2007. godine, sasvim je...

Opširnije...

SASTANAK SA DIREKTORIMA BIBLIOTEKA, DOSADAŠNJIH CLANICA COBISS.CG

U cilju upoznavanja dosadašnjih članica COBISS-a o potpisivanju novih ugovora o punopravnom članstvu, u CNB je 24.01.2007. godine organizovan sastanak...

Opširnije...

SASTANAK DIREKTORA MATIČNIH BIBLIOTEKA

U CNB „Đurđe Crnojević” je 26.12.2006. godine održan Sastanak direktora matičnih biblioteka Crne Gore, na kojem su prisutni upoznati sa...

Opširnije...

CNB “Đurde Crnojević” je učestvovala na konferenciji COBISS

Petnaesta Godišnja konferencija COBISS održana je od 29-30. novembra 2006. godine u Mariboru, u organizaciji Instituta informacijskih znanosti. Tema Konferencije...

Opširnije...

Međunarodni seminar “Kvalitet i biblioteke” – Bari 2006

Deveti Međunarodni seminar “Kvalitet i biblioteke” održan je Bariju 16-17. juna 2006.god., u organizaciji Regionalnog Savjeta Pulje, Multimedijalne biblioteke i...

Opširnije...