Tekuća bibliografija

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, kao nosilac nacionalnog bibliografskog centra, izrađuje i izdaje Tekuće crnogorske bibliografije. U Bibliografskom odjeljenju...

Opširnije...

Crnogorska bibliografija (1494-1994)

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević”, kao nosilac razvoja bibliotečke djelatnosti u državi, pokrenula je i realizovala projekat Digitalna Crnogorska...

Opširnije...

TEL – The European Library

Evropska biblioteka (TEL – The European Library) je internet servis koji održavaju CENL (Conference of European National Libraries – Konferencija...

Opširnije...

COBISS.NET

COBISS.NET (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) naziv je mreže koja međusobno povezuje nacionalne bibliografske sisteme Albanije, Bosne i Hercegovine,...

Opširnije...

E-katalog Crne Gore

Sistem uzajamne katalogizacije u COBISS.CG uspostavljen je 13. 12. 2001. U sistemu uzajamne katalogizacije učestvuje 28 crnogorskih biblioteka (nacionalna, univerzitetske,...

Opširnije...

E-katalog NBCG

Elektronski katalog Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” dostupan je preko Internet adrese: http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20001 Pretraživanje elektronskog kataloga moguće je na...

Opširnije...

Virtuelna biblioteka Crne Gore

Virtuelna biblioteka Crne Gore (VBCG), jedan od najznačajnijih projekata Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“, od 1989. godine povezuje biblioteke...

Opširnije...