Javne nabavke

ODLUKA O SPROVOĐENJU NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI ZAHTJEV ZA USLUGE ODRŽAVANJA CENTRALNOG GRIJANJA  – Objavljeno 22.08.2017 OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE...

Opširnije...

Uvodna riječ

Iako relativno mala država, Crna Gora ima bogatu istoriju i kulturu o čemu, pored ostalog, svjedoči i njena Nacionalna biblioteka...

Opširnije...

Donatori i prijatelji

2006. Početkom 2006. godine  započete su  pripreme u vezi sa realizacijom Projekta restauracije, sanacije i rekonstrukcije objekta NBCG (bivše italijansko...

Opširnije...

Izvještaji o radu i programi rada

Izvještaji o radu Programi rada Izvještaj o radu – 2017 Izvještaj o radu – 2016 Izvještaj o radu – 2015...

Opširnije...

Organizacija

STATUT NBCG ODLUKA O SPROVOĐENJU NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI...

Opširnije...

Objekti

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ smještena je na dvije lokacije na Cetinju, u dva značajna istorijska zdanja, sagrađena 1910....

Opširnije...

Najvažnije godine u istoriji Nacionalne biblioteke Crne Gore

1592-1593. Popisane su 42 knjige u Cetinjskom manastiru. U pitanju su prvi sačuvani popisi knjiga u Crnoj Gori. 1838. Crnogorski...

Opširnije...

Vizija i misija

NBCG “Đurđe Crnojević” je nacionalna biblioteka Crne Gore. Ona je riznica pisane kulturne baštine koja čuva materijalne dokaze o crnogorskoj...

Opširnije...

Saradnja

Nacionalna biblioteka ima bogatu i tradicionalno utemeljenu međunarodnu saradnju sa više od 50 nacionalnih biblioteka iz čitavog svijeta, među kojima...

Opširnije...

Izvještaji i planovi

Godina Planovi Izvještaji 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005...

Opširnije...