Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

COBISS – JUBILEJ 30 GODINA

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da IZUM iz Maribora ove godine proslavlja značajan jubilej. Proteklo je trideset godina otkako je 1988. godine u Sloveniji uspostavljena prva uzajamna baza (iz koje je izrastao danas svima poznat COBIB.SI). Uzajamna baza je nastala spajanjem dvije lokalne baze podataka, i to baze Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Ljubljani i baze Univerzitetske biblioteke u Mariboru.

Povodom tog značajnog jubileja, rukovodstvo IZUM-a odlučilo je da dio proslave prenese i u države u mreži COBISS.Net, u kojima će 2018. godine odobriti specijalne jednokratne popuste. Popusti se odnose isključivo na biblioteke koje se tek uključuju.

Akcija je usmjerena na dvije grupe biblioteka:

  • ŠKOLSKIM BIBLIOTEKAMA koje će se u COBISS sistem uključiti 2018. godine, neće biti obračunati standardni troškovi uključivanja a u tekućoj godini takođe će dobiti ponudu za besplatne licence za najviše tri istovremena korisnika;
  • OSTALIM BIBLIOTEKAMA koje će se u COBISS sistem uključiti tokom 2018. godine, se takođe neće obračunati standardni troškovi uključivanja u visini od 1.000,00 EUR, a cijena za licence za istovremena korisnička imena, u tekućoj 2018. godini biće umanjena za 50%.