Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CRNOGORSKI BIBLIOTEKARI UČESTVOVALI NA COBISS KONFERENCIJI 2018

Institut informacijskih znanosti iz Maribora je i ove godine 28. i 29. novembra organizovao  tradicionalnu COBISS konferenciju na kojoj su kompetentni predavači iz Slovenije i inostranstva predstavili i neke od novosti u COBISS sistemu.

Delegacija iz Crne Gore je imala 24 učesnika i to iz Nacionalnog COBISS centra, Nacionalne biblioteke, univerzitetskih, visokoškolskih, specijalnih, narodnih i školskih biblioteka. Većina učesnika iz Crne Gore je prvi put učestvovala na Konferenciji koja je predstavljala izvanredan povod  za druženje i razmjenu stručnih mišljenja.

Prvi dan Konfrencije bio je posvećen centralnoj temi „Školske biblioteke u globalnoj bibliografskoj informacionoj mreži“, na kojoj su predstavljene prednosti koje donosi uključivanje školskih biblioteka u COBISS sistem. Pored toga, prezentovana je i nova verzija OPAC-a – COBISS+, iskustva na implementaciji katalogizacije sa normativnom kontrolom, kao i brojčani pokazatelji rada svih sistema koji djeluju u okviru COBISS.Neta.

Drugi dan je bio posvećen prezentaciji izvještaja o radu nacionalnih COBISS centara između dvije COBISS konferencije. Izvještaj o radu Nacionalnog COBISS centra Crne Gore predstavila je Vjenceslava Ševaljević, rukovoditeljka Centra.

 

Takođe je održana i treća sjednica Savjeta COBISS.Neta, kojoj  je osim gospođe Ševaljević, kao predstavnik Crne Gore prisustvovao i Bogić Rakočević, direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore. Tokom sjednice su sumirani rezultati dosadašnjeg rada ovog tijela, donesene su odluke u vezi sa budućim aktivnostima i dodijeljene nagrade rukovodiocima COBISS centara Bosne i Hercegovine i Crne Gore za doprinos u sprovođenju akcije uključenja novih biblioteka u sistem COBISS.