Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

DIREKTOR NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE RAZGOVARAO SA DIREKTORICOM NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU I DIREKTOROM NACIONALNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE BOSNE I HERCEGOVINE

Direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore Bogić Rakočević razgovarao je sa dr Tatijanom Petrić, glavnom ravnateljicom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i dr Ismetom Ovčinom, direktorom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, koji učestvuju na Prvoj međunarodnoj konferenciji bibliotekara, muzeologa i arhivista na Cetinju. U razgovoru su razmotrene mogućnosti za intenzivniju saradnju i evidentirani projekti oko kojih će se ove biblioteke okupiti u predstojećem periodu. Sagledana su i iskustva pri rješavanju problema koji zajednički opterećuju ove institucije i dogovoreno je da se u neposrednom kontaktu razmjenjuju mišljenja u njihovom prevazilaženju. Posebna pažnja poklonjena je zajedničkom apliciranju za dobijanje međunarodnih grantova iz oblasti bibliotekarstva, koje će stručnjaci iz ove tri biblioteke prikupljati i uobličavati u narednom periodu.