Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

DIREKTORICA FORUMA SLOVENSKIH KULTURA I AMBASADOR SLOVENIJE U CRNOJ GORI POSJETILI NBCG

U srijedu, 24. januara, Nacionalnu biblioteku Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju, posjetili su Andreja Rihter, direktorica Foruma slovenskih kultura iz Ljubljane i Mitja Močnik, ambasador Slovenije u Crnoj Gori.

O mogućnostima i modalitetima saradnje s njima su razgovarali Bogić Rakočević, direktor Biblioteke, Saša Tomanović, vršilac dužnosti direktora Državnog arhiva Crne Gore i Miloš Vukanović, pomoćnik direktora Narodnog muzeja Crne Gore.

Forum slovenskih kultura respektabilan je činilac na kulturnoj mapi slovenskih zemalja, a među njihovim brojnim projektima je i zbirka 100 slovenskih romana. Riječ je o međunarodnom književnom programu koji promoviše slovenske književnosti, njihovu saradnju i zagovara tješnje veze među slovenskim piscima. U projektu svoje mjesto ima i crnogorska književnost.

Rakočević je istakao spremnost Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ da fazno ili u cjelini podrži predstavljanje te edicije u Crnoj Gori, kao i druge projekte Foruma slovenskih kultura vezane za crnogorsku književnost i kulturu uopšte.