Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Javna rasprava

Na osnovu člana 25 stav 6 Statuta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore, “Đurđe Crnojević” Savjet je odlukom broj 01-909 od 18. 04. 2018. godine utvrdio Nacrt izmjena i dopuna Statuta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore, “Đurđe Crnojević”, broj: 02-713/5 od 5. aprila 2012.godine, i isti daje na javnu raspravu.

Javna rasprava

O Nacrtu izmjena i dopuna Statuta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore, “Đurđe Crnojević”,

broj: 02-713/5 od 5. aprila 2012.godine

Javna rasprava će se održati od 18. aprila,  zaključno sa petkom 27. aprila 2018.godine,  do 15 časova.

Zainteresovani mogu eventualne primjedbe sugestije i mišljenje dostaviti na mejl adresu: info@nb-cg.me.

Komisija će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu :  Nacrt izmjena i dopuna Statuta