Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

„KOMUNA” POSVEĆUJE TEMAT BIBLIOTEKARSTVU U CRNOJ GORI

Polazeći od zajedničkih interesa da kroz međusobnu saradnju doprinesu obogaćivanju kulturne scene  u Crnoj Gori, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ potpisala je danas, 30. januara, sporazum o saradnji sa firmom Viva Vero d.o.o. Podgorica u okviru koje izlazi časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine „Komuna”.

Dogovoreno je da u okviru sporazuma, već naredni broj „Komune” tematski bude posvećen bibliotekarstvu u Crnoj Gori i da ga koncipira i  oblikuje Nacionalna biblioteka.

Ovaj časopis ima zavidnu regionalnu reputaciju i Biblioteka će od sada biti češće na njegovim stranicama.