Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

KULTURNA DIPLOMATIJA I BIBLIOTEKARSTVO

 

Viša diplomirana bibliotekarka Narodne biblioteke Srbije Beba Stanković održala je predavanje na temu „Kulturna diplomatija i biblioteke“ u petak, 16. marta u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju.

Ustanove kulture, festivali i kulturne aktivnosti su, kako smatra Stanković, važan faktor međunarodne saradnje. Međutim, na poslovima kulture se može mnogo postići i u lokalnim sredinama u kojima živimo i radimo.

“Kulturna diplomatija nije isključivo međunarodna aktivnost, već se njome bavimo i u svojoj sredini, gradu, a zatim se okrećemo državi i  regionu. Ono što kulturne aktivnosti,  festivali i ustanove mogu da postignu kao faktori međunarodne saradnje, ne mogu čak ni vješti političari. Tako da pažnju posebno treba posvetiti ovom polju djelovanja, u kojem su bibliotetke, pored svih ustanova kulture, nezaobilazne”, rekla je Stanković.

Na predavanju, kojem su prisustvovali bibliotekari iz više crnogorskih gradova, ona je pojasnila da se kulturna diplomatija u bibliotečkoj djelatnosti razvila u poslednje dvije-tri decenije. Upravo zahvaljujući IT tehnologijama i savremenim načinima komunikacije, biblioteke imaju mogućnost da ulogu vodećih informacionih ustanova razvijaju i kroz oblast kulturne diplomatija.