Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

MINISTAR KULTURE ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ POSJETIO NBCG

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović posjetio je Nacionalnu biblioteku Crne Gore “Đurđe Crnojević” u petak, 23. februara i razgovarao sa  direktorom Biblioteke Bogićem Rakočevićem i njegovim saradnicima.

Bogdanović je istakao važnost svih aktivnosti koje je Biblioteka, tokom proteklih deset godina sprovela na dobijanju koda za crnogorski jezik.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji projekata koji su od značaja za unapređenje rada Biblioteke i bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori. Tom prilikom su predstavnici Nacionalne biblioteke predstavili plan i najvažnije aktvnosti koje će realizovati u 2018. godini.

Bogdanović je pohvalio međunarodnu saradnju koju ostvaruje Nacionalna biblioteka sa srodnim institucijama i ocijenio je izuzetno važnom za unapređivanje djelatnosti, u skladu sa evropskim standardima. U tom smislu ministar je naglasio značaj projekata i programa Evropske unije, i ponudio podršku i pomoć Ministarstva kulture u pripremi dokumentacije.

Tokom obilaska Biblioteke konstatovano je da su pojedini segmenti zgrade u kojoj je smještena Biblioteka u prilično lošem stanju i nakon nekolike faze rekonstrukcije, koje su ranije sprovedene.  Dogovoreno je da Biblioteka što hitnije dostavi Ministarstvu informaciju kojom bi se utvrdilo trenutno stanje, definisali prioriteti za saniranje i predložile dugoročnije mjere, kako bi se bogata bibliotečka građa koju Nacionalna biblioteka baštini adekvatno sačuvala.