Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE OBILJEŽILA 270 GODINA OD ROĐENJA PETRA I PETROVIĆA NJEGOŠA

Izložbom knjiga i plakata, autorki bibliotekarke savjetnice Milenije Vračar i više bibliotekarke Zorice Sjekloće, Nacionalna biblioteka Crne Gore obilježila je 270 godina od rođenja crnogorskog  mitropolita i vladara Petra I Petrovića Njegoša.

Akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Sreten Perović je, na otvaranju izložbe, rekao da je Petar I ‚‚genijalni predvodnik i gospodar Crne Gore, mudri i hrabri poglavar autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve.“

‚‚Petar I, koga su Crnogorci i za života smatrali svecem svakako nije bio samo duhovnik i državnik. Bio je pjesnik, istoriograf, zakonodavac, etičar, poliglota, a prije svega bio je čovjek koji je dobro poznavao naravi Crnogoraca, njihovu sujetu, agresivnost, sklonost ka nadmetanju pa i otimanju, pa je svoj višestruki, posebno moralni autoritet upotrebljavao u zaštiti ugleda naroda i države na čijem čelu je bio“, kazao je Perović.

‚‚Svijetlo slave koja s pravom pripada Svetom Petru Cetinjskom obasjava i naše vrijeme i naša aktivna domovinska pokoljenja. A to je naša velika zaloga i pred ostalim svijetom“, zaključio je Perović.

U okviru programa prikazan je i dokumentarni film o Petru I iz serijala o Petrovićima, autora Gojka Kastratovića i Živka Andrijaševića, rađen u produkciji televizije Crne Gore.