Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN FILOZOFIJE U NBCG

MURATOVIĆ: Filozofija uvijek ima što da kaže

Izložbu knjiga koju je bibliotekarka savjetnica Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ gospođa Milenija Vračar pripremila povodom Svjetskog dana filozofije, otvorio je profesor filozofije Esko Muratović.

„Dok se istorija čovječanstva sve više pokazuje kao istorija odljuđivanja i nemoći čovjeka sa nametnutim obrascima življenja i otuđenja, u vremenu te sve prisutnije potrebe vladanja čovjeka nad čovjekom, filozofija, koja bi trebalo da preuzme ulogu osvješćenja današnjeg svijeta, čini se da je na marginama zbivanja“, rekao je gospodin Muratović.

Posmatrajući život običnog čovjeka, Muratović smatra, da on treba potražiti nove odgovore pred izazovima egzistencije, kao i da se mora usmjeriti da traga, prepoznaje i otkriva istinsku moralnu suštinu.

„U svojoj vječitoj težnji da bude nosilac kulture mišljenja, pred filozofijom se, kao totalizacijom znanja i ideja, iznova ispostavlja nov nalog za izvjesnošću“, pojasnio je Muratović.

Filozofija je, kako on ističe, kreativno stvaralačko mišljenje, koje praveći otklon od „vječitih“ pitanja, pokazuje samo njoj svojstven vitalizam i duhovnu žilavost.

„Ne trebamo zaboraviti da je važnost filozofije u tome da podsjeća na postojeće probleme, da promišlja svaku vrstu saznanja i načine saznavanja, kao i da tumači nove zamke u svim domenima ljudskog stvaralaštva i djelanja“, kazao je Muratović.

Ovaj filozof je dodao da nam filozofija može pomoći da se suočimo sa moralnim dilemama, profesionalno-etičkim konfliktima, teškoćama usklađivanja iskustva sa uvjerenjima, sukobima razuma i emocija, krizama smisla, potragom za identitetom, kao i u problemima u odnosima sa ljudima, smrću voljenog bića ili sopstvenom stvarnošću.

„Bez obzira, što je filozofija marginalizovana i što je time učinjena nepravda ljudima koji se bave njome, jedno sam siguran- filozofija uvijek ima što da kaže“, zaključio je Muratović.

Ovom izložbom, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ se pridružila obilježavanju Svjetskog dana filozofije, koji je ustanovila Generalna konferencija UNESCO-a 2005. godine.