Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I 22. SASTANAK GENERALNE SKUPŠTINE ISSN-A U PARIZU

Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Međunarodni pogled na Otvorenu nauku: Dostignuća i izazovi“ koja je održana 26. aprila i 22. sastanku Generalne skupštine ISSN-a, održanom 27. aprila, prisustvovali su Direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore, Bogić Rakočević i referentkinja za izdavačku djelatnost, Slađana Sjekloća.

ISSN konferencija tematikom je bila koncentrisana na otvoreni pristup podacima u periodici, kao i kvalitet sadržaja i uredničkih praksi. Data je i analiza istraživačkih praksi i govorilo se o otvorenom pristupu kao o globalnom trendu.

Na Generalnoj skupštini predstavljen je izvještaj za 2017. godinu i revizioni izvještaj z ISO 3297, izglasani su doprinosi zemalja članica, ažurirani radni sporazum između ISSN centra i ISSN nacionalnih centara, a izabrani su i novi članovi Upravnog Odbora. Održana je i prezentacija novog ISSN portala i Extranet-a.

Međunarodni ISSN centar za registraciju serijskih publikacija osnovali su UNESCO i Vlada Francuske sporazumom iz 1974. godine. Oznaka ISSN predstavlja međunarodni serijski kod za identifikaciju serijskih publikacija, uključujući i elektronska izdanja koja imaju periodični karakter. Registar Međunarodnog ISSN centra obuhvata 2 miliona naslova serijskih publikacija iz 90 zemalja. ISSN koriste različiti partneri u informacionom lancu: bibliotekari, istraživači, naučnici iz oblasti informatike, agenti za prodaju i pretplatu serijskih publikacija (preko njihove barkod verzije). ISSN centar za Crnu Goru osnovan je 2004. godine u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“.