Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽANI 21. SUSRETI BIBLIOGRAFA U INĐIJI

21. Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića održani su 9. novembra u organizaciji Narodne biblioteke „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji.

Cilj ovog naučno-stručnog skupa, koji se bavi teorijskim i praktičnim aspektima bibliografije, jeste da stručnim krugovima i široj javnosti istakne suštinu i značaj bibliografije kao izvora informacija, te da apostrofira mjesto, ulogu i važnost tog rada sa istorijskog i nacionalnog aspekta.

Na ovogodišnjim 21. Susretima bibliografa učestvovao je i bibliotekar savjetnik Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Milorad Milović, sa referatom „Portreti akademika Dušana Martinovića – doprinos crnogorskoj personalnoj bibliografiji“. Referat predstavlja prikaz deset knjiga Portreta koje je Biblioteka objavila u periodu 1983-2009. godina. Milović je bio jedini učesnik iz Crne Gore

Prvi Susreti bibliografa održani su 14. oktobra 1983. godine. Do 1987. godine održavani su svake godine, a od tada svake druge godine. Nakon svakog održanog skupa, izloženi naučni i stručni radovi publikuju se u Zborniku radova „Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića“.