Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POZIV za Drugu međunarodnu konferenciju bibliotekara, arhivista i muzeologa pod nazivom „MONTENEGRO – Libraries, Archives and Museums LAM 2019“

P O Z I V

Za Drugu međunarodnu konferenciju  bibliotekara, arhivista i muzeologa  pod nazivom „MONTENEGRO – Libraries, Archives and Museums LAM 2019“

Mjesto održavanja: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje, 16 – 17 maj 2019.

 Organizator: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević” u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore

Tema: Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja –  UN Agenda 2030. za održivi razvoj (UN 2030 Agenda for Sustainable Development).

IFLA-ine smjernice podržavaju aktivniju ulogu institucija za informisanje i nasleđe u bibliotekama, arhivima i muzejima u razvoju lokalnih zajednica i promovisanju društvenog i ekonomskog razvoja društva, pružanjem pristupa informacijama i izvorima informacija za poboljšanje života i standarda, rodnu ravnopravnost, osiguravanje inkluzivnosti i kvalitetnog obrazovanja i smanjenje nejednakosti.

Agenda Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2030. godine je okvir od 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs) sa ukupno 169 ciljeva koji obuhvataju ekonomski, ekološki i društveni razvoj. Oni postavljaju plan za sve zemlje da se aktivno uključe u stvaranje našeg svijeta za svoje ljude, a da niko ne ostane. Biblioteke, arhivi i muzeji  su ključne institucije za postizanje ciljeva. Tokom proteklih nekoliko godina, IFLA je aktivno učestvovala u stvaranju Agende UN 2030, zagovarajući uključivanje pristupa informacijama, očuvanje kulturnog nasljeđa, univerzalne pismenosti i pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) u okviru .

Cilj:  U skladu sa Evropskim smjernicama, Konferencija ima za cilj, da  podstiče i učestvuje u izradi strategija razvoja biblioteka, arhiva i muzeja u informacijskom društvu, da ukaže na primjere dobre prakse u okuženju i u Crnoj Gori, kao i da izdvoji i kritički predstavi najuspješnije strategije i inicijative, metodologije i projekte koji su doveli do značajnih rezultata i uspostavljanja nacionalnih strategija digitalizacije kulturne i naučne baštine.

Radni jezici su: crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski i engleski jezik.

Kotizacija za prisustvovanje Konferenciji je 20.00€. Studenti ne plaćaju kotizaciju. Kotizacija uključuje učešće, radni materijal, piće dobrodošlice, osvježenja tokom pauza, ručak i večeru. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 535-11-579-68 Prva banka, sa naznakom “Za Konferenciju-kotizacija” (uplata se može izvršiti i na dan Konferencije).

POZIV – Poziv za slanje radova otvoren je do 15. aprila 2019. godine, putem maila: konferencijalam2018@gmail.com .

Uputstvo za prijavu sažetka:

  1. autor (i)
  2. naslov rada
  3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)
  4. ustanova
  5. adresa
  6. telefon
  7. e-pošta

Obavještenje o prihvatanju radova učesnici/ce konferencije će dobiti najkasnije do 1. maja 2019. godine.  

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete nas kontaktirati na adresu:  konferencijalam2018@gmail.com.

 

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević”

Organizacioni odbor