Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE CRNE GORE IVAN BRAJOVIĆ POSJETIO NBCG

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović posjetio je Nacionalnu biblioteku Crne Gore „Đurđe Crnojević“  u utorak, 20. februara.

Tokom radne posjete, Brajović sa saradnicima je obišao Njegoševu sobu i izložbu knjiga i dokumenata, koju je Biblioteka u okviru Međunarodnog dana maternjeg jezika, pripremila u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti i Univerzitetom Crne Gore.

Dobijanje međunarodnog koda za crnogorski jezik je, kako smatra Brajović, ostalo nedovoljno zapaženo u javnosti, a od izuzetnog je značaja za kulturu i nacionalni identitet Crne Gore.

Posebno priznanje predsjednik Skupštine je odao prosvjetnim radnicima, stotinama i hiljadama anonimnih entuzijasta koji opismenjavaju mlade ljude, kao i zaposlenima u svim crnogorskim bibliotekama koji čuvaju knjižni fond.

Svaki prosvjetni i bibliotečki radnik je jedna iskrena dragocjenost, jer oni edukuju i opismenjavaju naše mlade ljude. Stotine hiljada tih anonimnih ljudi djecu i mlade uče govorništvu i čitanju i njeguju nacionalne vrijednosti” kazao je Brajović i dodao da je Nacionalna biblioteka ujedno crnogorski kontinuitet, crnogorsko trajanje i crnogorski obraz.

Direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Bogić Rakočević je zahvalio predsjedniku Skupštine na značaju koji kontinuirano pridaje identitetskim pitanjima Crne Gore, kao i logističkoj podršci koju Skupština želi da pruži za razvoj kulturne misije koju Nacionalna biblioteka ima.

„Kodifikacijom crnogorskog jezika, stali smo rame uz rame sa svim jezicima svijeta koji su normatizovani i prihvaćeni, što znači da će sve što je vezano za Crnu Goru i izdavačku djelatnost i kulturu sve će biti bilježeno skraćenicom CNR”, rekao je Rakočević.