Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PREDSTAVNICI NACIONALNE I UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE BOSNE I HERCEGOVINE POSJETILI NBCG

Predstavnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dr Ismet Ovčina, direktor i Bedita Islamović, referent za međunarodnu saradnju posjetili su Nacionalnu biblioteku Crne Gore „Đurđe Crnojević“ prvog i drugog novembra.

Ova posjeta je organizovana u okviru međubibliotečke saradnje i međunarodnih aktivnosti dvije biblioteke. Gosti iz Sarajeva upoznali su sa fondovima Nacionalne biblioteke Crne Gore, njenom organizacijom rada i smještajnim kapacitetima, a predstavnici dvije biblioteke međusobno su razmijenili najnovija izdanja.

Razgovarano je i o predstojećim aktivnostima i projektima od obostranog interesa. Ova posjeta organizovana je uz finansijsku potporu CENL-a.