Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PREDSTAVNICI NBCG POSJETILI NACIONALNU I UNIVERZITETSKU BUBLIOTEKU BOSNE I HERCEGOVINE

Uz finansijsku potporu CENL-a, 11. i 12. septembra u posjeti Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu boravili su Bogić Rakočević, direktor NBCG i Dragica Lompar, pomoćnica direktora.

Ova posjeta je organizovana u sklopu međubibliotečkog sporazuma o saradnji i u okviru međunarodnih aktivnosti Nacionalne biblioteke Crne Gore. Naši predstavnici upoznali su se sa uslovima rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, njenim najvrijednijim djelima, strukturom njenih fondova i izdavačkom produkcijom, a bilo je riječi o modalitetima i dinamici dalje saradnje crnogorske i bosanskohercegovačke biblioteke.