Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POZIV ZA PRVU MEĐUNARODNU KONFERENCIJU BIBLIOTEKARA, ARHIVISTA I MUZEOLOGA

Poziv za prvu međunarodnu Konferenciju bibliotekara, arhivista i muzeologa pod nazivom „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2018

Mjesto održavanja: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ – Cetinje, Crna Gora, 24. i 25. maj 2018.

Organizator: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore

Tema: „Saradnja između biblioteka, arhiva i muzeja  – PROMOCIJA I PRIBLIŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE ŠIROJ JAVNOSTI“

Podteme:   

 1. Uloga baštinskih institucija u promociji kulturne baštine;
 2. Značaj i uloga javnosti u očuvanju kulturne baštine;
 3. Biblioteke, arhivi i muzeji: trendovi saradnje i saradnja; 
 4. Trendovi i mogućnosti novih korisničkih usluga;
 5. Informacijske usluge u službi javnosti; 
 6. Nove vještine i nove usluge / edukacija zaposlenih u baštinskim institucijama;
 7. Čuvanje i zaštita bibliotečke, arhivske i muzejske građe;
 8. Biblioteke, arhivi, muzeji i savremeno informatičko društvo – stanje i perspektive;
 9. Primjena međunarodnih pravnih i društvenih akata u sistemu zaštite kulturnih dobara u Crnoj Gori;
 10. Zalaganje za promociju i zaštitu vrijednosti same struke  – bibliotekara, arhivista, muzeologa.

Cilj:

Cilj održavanja konferencije je uspostavljanje bliže saradnje između biblioteka, arhiva i muzeja na svim nivoima, kako bi se sprovela zaštita, dostupnost, istraživanje, promocija i širenje informacija o kulturnoj i naučnoj baštini uz primjenu novih tehnologija i evropskih standarda.

Jedan od glavnih ciljeva konferencije je: zalaganje za promociju i zaštitu vrijednosti same struke (bibliotekara, arhivista, muzeologa) u savremenom informacijskom društvu, za otvoren dijalog stručnjaka unutar različitosti njihovih struka i uopšte širenje baštinske pismenosti među njima, njihovim korisnicima i široj javnosti.

Radni jezik konferencije je crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski i engleski jezik.

Kotizacija za prisustvovanje konferenciji je 25.00€. Studenti ne plaćaju kotizaciju. Kotizacija uključuje učešće, radni materijal, piće dobrodošlice, osvježenja tokom pauza i večeru. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 535-11-579-68 Prva banka, sa naznakom „Za Konferenciju-kotizacija“ (uplata se može izvršiti i na dan konferencije).

POZIV  – Poziv za slanje radova otvoren je od 30. marta do 30. aprila 2018. godine, putem maila   konferencijalam2018@gmail.com .

Uputstvo za prijavu sažetka:

 1. autor (i)
 2. naslov rada
 3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)
 4. ustanova
 5. adresa
 6. telefon
 7. e-pošta

Obavještenje o prihvatanju radova učesnici/ce konferencije će dobiti najkasnije do 10. maja 2018. godine.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete nas kontaktirati na adresu konferencijalam2018@gmail.com.