Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

RADIONICA „IMP – PRAVO NA INFORMACIJE, FER KORIŠĆENJE I OTVORENI PRISTUP“ ODRŽANA U PODGORICI

Radionica na temu „Informaciona i medijska pismenost – pravo na informacije, fer korišćenje i otvoreni pristup”, u okviru projekta Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ UNESCO Participacija 2016-2017 „IMP – Strategija i praksa za ugled”, održana je juče u čitaonici  Narodne biblioteke „Radosav Ljumović” u Podgorici.

Radionici je prisustvovalo petnaest polaznika, većinom školskih bibliotekara. Bibliotkarka iz Srednje stručne škole „Ivan Uskoković”, Slobodanka Kandić, upoznala je prisutne sa  pojmom otvorenog pristupa informacijama, njegovom ulogom u savremenom bibliotekarstvu te značajem otvorenosti pristupa za razvoj nauke i društva. Bibliotekarka iz NBCG „Đurđe Crnojević” Ivana Klać govorila je o ulozi i značaju medijske pismenosti u školama i o predstavljanju žene u medijima. Vesna Kovačević, bibliotekarka iz NBCG prenijela je utiske sa putovanja u Zadar u  oktobru 2017. godine, u okviru kojeg su posjetili Sveučilište u Zadru, biblioteku OŠ „Petar Preradović“ i Gradsku knjižnicu Zadar, čiji će primjeri dobre prakse biti od koristi prisutnima u budućem radu.

Polaznici radionice dobili su vrijednu literaturu o informacionoj i medijskoj pismenosti koja će im koristiti u osmišljavanju novih programa za korisnike. Biblioteka Srednje stručne škole „Ivan Uskoković” dobila je na poklon elektronski čitač knjiga kao podsticaj da aktivno nastave svoje djelovanje u cilju informacionog opismenjavanja svojih korisnika.