Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

SASTANAK DIREKTORA MATIČNIH BIBLIOTEKA

U CNB „Đurđe Crnojević” je 26.12.2006. godine održan Sastanak direktora matičnih biblioteka Crne Gore, na kojem su prisutni upoznati sa detaljima o potpisivanju krovnog ugovora sa IZUM-om Maribor. CNB je realizovala sve preduslove za osnivanje VBCG centra za Crnu Goru. (VBCG – Virtuelna Biblioteka Crne Gore).

Sastanku je, osim direktora matičnih biblioteka, prisustvovala i Smiljana Raduisinović, savjetnica za biblioteke u Ministarstvu kulture, sporta i medija.

Ugovor, koji je sa IZUM-om potpisala Jelena Đurović, direktor CNB, precizira da sve dosadašnje članice COBISS-a treba da do 31.01.2007. godine raskinu dosadašnji ugovor sa IZUM-om i da potpišu novi sa CNB. Za nove članice COBISS.CG, koje su planirane za uključivanje u sistem u II fazi projekta VBCG, predviđeno je postojanje minimuma uslova. To su : priključak na Internet, odgovarajuća brzina protoka informacija, računarska oprema i kadrovska osposobljenost.

Biblioteke će uplatom mjesečnog iznosa članarine VBCG Centru Crne Gore pokriti troškove održavanja sistema i tekuće izmjene COBISS priručnika. U početku će sve biblioteke dobiti po jedan besplatan komplet priručnika. Nova članica COBISS.CG treba da uplati i pristupnu članarinu u iznosu od 1000 eura.