Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

STRUČNOM SKUPU BIBLIOTEKARA U TREBINJU PRISUSTVOVALA PREDSTAVNICA NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE

 

U Trebinju je 26. i 27. aprila 2018. godine održan stručni skup bibliotekara Republike Srpske, na temu “S korisnicima, za korisnike – neobavezno, neuobičajno, inovativno”. Na skupu je učestvovalo oko 200 bibliotekara iz Republike Srpske, a bili su prisutni i bibliotekari iz Srbije, Federacije BiH, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske. Prezentovane su 42 stručne teme.

Predstavnica Crne Gore na ovom skupu, bila je Dragana Marković, bibliotekarka savjetnica  Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević”, sa temom “Pružanje informacija i potrebe korisnika biblioteka”.

Sa skupa je poručeno da je “biblioteka  glavni oslonac društava koja svima omogućava učenje, kreativnost i inovativnost, usavršavanje postojećeg kadra  i upoznavanje sa promjenama koje se dešavaju u bibliotekarstvu”.