Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

STUDIJSKI BORAVAK U VARŠAVI NA POZIV MINISTARSTVA KULTURE POLJSKE

U okviru kulturne saradnje Ministarstva kulture Poljske i Ministarstva kulture Crne Gore, organizovana je studijska posjeta kulturnim institucijama Varšave za 9 predstavnika crnogorskih nacionalnih kulturnih ustanova i Ministarstva kulture: NBCG “Đurđe Crnojević”, Narodni muzej Crne Gore, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Državni arhiv Crne Gore, Galerija savremene umjetnosti, Prirodnjački muzej Crne Gore, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Biblioteka za slijepe.

Ministarstvo kulture Poljske je organizovalo veoma sadržajan program, tokom kojeg je organizovan sastanak sa predstavnicima samog Ministarstva koji su zaduženi za apliciranje za sredstva kod EU fondova. Upriličen je obilazak najznačajnijih institucija kulture: Biroa za konzervaciju kulturne baštine grada Varšave, Muzeja Varšave, Kraljevskog dvorca, Kraljevskog parka, Gradske biblioteke Varšave, Nacionalnog muzeja, Centra savremene umjetnosti, Muzeja Frederika Šopena i Nacionalne biblioteke.

Opšti utisak jeste da je ovaj studijski boravak organizovan na najvišem nivou, te da su predstavnici crnogorskih ustanova kulture imali jedinstvenu priliku da se upoznaju sa izuzetnim organizacionim i stručnim dometima poljskih kolega, te da usvoje nova znanja koja se u toj zemlji uveliko primjenjuju.

Predstavnicu NBCG je naročito interesovala organizacija bibliotečke djelatnosti, zaštita bibliotečkih fondova, a posebno starije građe, kao i postupci konzervacije i digitalizacije.

Stoga je ovo bilo veoma dragocjeno iskustvo jer je bibliotečka, a i sve druge kulturne djelatnosti u Poljskoj, na veoma visokom nivou, zahvaljujući prije svega odnosu države prema kulturnoj baštini, a onda i velikoj dostupnosti fondovima Evropske Unije, čija je Poljska članica.