E - publikacije (elektronska izdanja)

U okviru edicije Elektronska izdanja objavljen je Glas Crnogorca 1873-1922 (CD izdanje), kao i retrospektivna Crnogorska bibliografija 1494-1994. Biblioteka kontinuirano objavljuje elektronska izdanja tekuće Crnogorske bibliografije knjiga od 2001. i tekuće Crnogorske bibliografije priloga u serijskim publikacijama i zbornicima od 2009. godine, kao i stručne priručnike iz bibliotečko-informacione djelatnosti.

 

INFORMACIONA I MEDIJSKA PISMENOST : program obuke nastavnika, 2015.

Urednici Alton Grizi i Kerolin Vilson ; prevod sa engleskog Gordana Ljubanović. Strana 192. Latinica.

ISBN 978-86-7079-154-1

169 Preuzimanja

(18,584KB)

INFORMACIJSKA I MEDIJSKA PISMENOST : smjernice za politiku i strategiju, 2015.

Urednici Alton Grizl i Marija Karme Toras Kalvo ; autori Alton Grizl, Peni Mur, Majkl Dezuani, Sandžej Astana, Kerolin Vilson, Fekson Banda, Čido Onuma ; prevod sa engleskog Vesna Vučković. Strana 196. Latinica.

 ISBN 978-86-7079-148-0

149 Preuzimanja

(18,784KB)

IZDAVAČKI OKVIR EUROPEANE : što više pružite, više dobijate, 2016.

Urednik Jelena Đurović ; prevod Gordana Ljubanović. Strana 57. - (Priručnici ; knj. 2). Latinica. Opis izvora dana 09.05.2016. I

ISBN 978-86-7079-166-4

142 Preuzimanja

(13,521KB)

EUROPEANIN model podataka (EDM) - Smjernice za mapiranje v2.3, 2016.

Urednik Jelena Đurović ; prevod Gordana Ljubanović. Strana 59. - (Priručnici ; knj. 3). Latinica. Opis izvora dana 03.06.2016.

ISBN 978-86-7079-167-1

320 Preuzimanja

(1,922KB)

VODIČ ZA OBJAVLJIVANJE U EUROPEANI v1.3 : Smjernice u vezi s metapodacima, namijenjene partnerima za podatke koji svoje zbirke objavljuju preko Europeane, 2016.

Urednik Jelena Đurović ; prevod Gordana Ljubanović. Strana 17. - (Priručnici ; knj. 4). Latinica. Opis izvora dana 06.06.2016.

 ISBN 978-86-7079-168-8

166 Preuzimanja

(888KB)

UVOD U OTVORENI PRISTUP, 2017

Autori Uma Kanđilal i Anup Kumar Das ; prevod sa engleskog Vesna Vučković. Str. 81. - (Priručnici ; knj. 5). Latinica. Opis izvora dana 22.06.2017.

ISBN 978-86-7079-193-0

352 Preuzimanja

(3,277KB)

INFRASTRUKTURA ZA OTVORENI PRISTUP, 2017

INFRASTRUKTURA ZA OTVORENI PRISTUP, 2017

Autori Uma Kanđilal i Anup Kumar Das ; prevod sa engleskog Gordana Ljubanović. Str. 99. - (Priručnici; knj. 9). Latinica. Opis izvora dana 23.10.2017.

ISBN 978-86-7079-196-1

542 Preuzimanja

(4,024 KB)