Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

TEL – The European Library

Evropska biblioteka (TEL – The European Library) je internet servis koji održavaju CENL (Conference of European National Libraries – Konferencija nacionalnih biblioteka Evrope), LIBER (Ligue des bibliothèques Européennes de Recherche – Liga evropskih istraživačkih biblioteka) i CERL (Consortium of Europen Research Libraries – Konzorcijum evropskih istraživačkih biblioteka).

TEL pruža pristup do elektrinskih izvora 48 evropskih nacionalnih i istraživačkih biblioteka. Pretraživanje je besplatno a dobijeni metapodaci metapodaci i digitalni objekti su najvećim dijelom takođe besplatni. Ovi objekti se kreću u rasponu od kataloških zapisa do potpunih tekstova knjiga, časopisa, novina i zvučnih zapisa. Evropska biblioteka sadrži preko 200 miliona zapisa, uključujući 24 miliona stranica potpunog teksta i više od sedam miliona digitalnih objekata, na 35 jezika.

Evropska biblioteka je pokrenuta 1997, a Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević” je svoje kataloge pridružila 2008. godine.

TEL je glavni izvor digitalnih sadržaja iz nacionalnih biblioteka za Europeanu, portal evropskog kulturnog nasljeđa.

Pristupna stranica TEL-a je na adresi http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/