Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Legat dr Pera Šoća

Legat dr Pera Šoća (1884-1966) − kulturni radnik, publicista i političar, ministar u Vladi Kraljevine Crne Gore, jedan od prvih crnogorskih bibliografa. Legat se sastoji iz monografskih publikacija, ukupno 2.172, sa 3.106 priloga, većinom na stranim jezicima (francuskom, italijanskom, ruskom), izdatih krajem XIX i početkom XX vijeka; periodičnih publikacija, koje broje 201 naslov, odnosno 2.093 broja, takođe s kraja XIX i početka XX vijeka. Legat sadrži i veoma obimnu i značajnu arhivsku građu, sređenu (sa potrebnim registrom) i dostupnu korisnicima. Smještena je u 86 arhivskih kutija, odnosno u 507 fascikli, i broji oko 90.000 dokumenata, zabilješki i novinskih isječaka. Poseban značaj ima građa koja se odnosi na istoriju Crne Gore od 1915. do 1925. godine, odnosno na period izbjeglištva crnogorske vlade i njenog suverena, jer u crnogorskoj istoriografiji o tom periodu nema dovoljno podataka ni autentičnih dokumenata. Značajna je i prepiska koju je dr Pero Šoć održavao sa poznatim ličnostima toga doba. U sastavu ovog legata je i obimna leksikografska građa, kao i lični predmeti dr Pera Šoća.