Bibliografija

Edicija Bibliografija sadrži specijalne bibliografije i nacionalnu – retrospektivnu i tekuću bibliografiju. Retrospektivna bibliografija je publikovana pod naslovom „Crnogorska bibliografija 1494-1994“, čije sveske izlaze u četiri toma. Do sada su u okviru ove edicije izašle 33 sveske čiji opseg iznosi 15.500 stranica enciklopedijskog formata. Ova reprezentativna edicija, ujedno i kapitalno izdanje Nacionalne biblioteke, služi za istraživanje svih domena stvaralaštva na štampanim medijima u rasponu od pola milenijuma. U njoj je do 2016. godine objavljeno preko 230.000 bibliografskih jedinica, te se tako između korica jedinstvenog niza knjiga našlo sve što je u Crnoj Gori i o njenom narodu objavljeno u obliku monografskih publikacija, periodike, rasprava, članaka i književnih priloga u serijskim publikacijama i zbornicima radova.

Showing 1–12 of 46 results