Fototipska izdanja

U ediciji Fototipska izdanja izašlo je u reprintu nekoliko veoma značajnih naslova knjiga i periodike koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu Crne Gore, kao što su inkunabule iz Crnojevića štamparije Oktoih prvoglasnik, Psaltir s posljedovanjem i Molitvenik, postinkunabula Triod posni štampana 1561. godine u Veneciji, u štampariji koju je od Vićenca Vukovića iznajmio Stefan Marinović ,,ot grada Skadra”, zatim iz 1837. godine Trebnik iz Njegoševe štamaprije, te prvi naslovi crnogorske štampe Crnogorac, Glas Crnogorca i časopis Crnogorka. Pored knjiga i periodike, objavljena su fototipski dva značajna rukopisa: Cetinjski ljetopis (Krisovolj Ivan−bega Crnojevića) i Svobodijada (jedini sačuvani autorizovani Njegošev rukopis).

Showing 1–12 of 20 results