Serijske publikacije

Kada je riječ o Serijskim publikacijama, Nacionalna biblioteka, zajedno sa Društvom bibliotekara Crne Gore, pokrenula je 1961. godine stručni časopis Bibliografski vjesnik. Publikuje se u jednoj svesci i izlazi jednom godišnje kao trobroj. Časopis je uglavnom orjentisan na objavljivanje bibliografskih i bio-bibliografskih istraživanja, kao i priloga iz kulturne istorije Crne Gore.

Prikaz svih 2 rezultata