150 GODINA NARODNOG BIBLIOTEKARSTVA U CRNOJ GORI

2.00

Edicija:

Opis

150 GODINA NARODNOG BIBLIOTEKARSTVA U CRNOJ GORI : naučni skup u Risnu, 23. i 24. decembra 1985. 1986. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan Martinović. Štampa Kosmos, Beograd. Format 24 x 17. Strana 249: ilustr.- (Posebna izdanja, knj. 4! 5). Tiraž 800. Broširano. Ćirilica

ISBN 86-7079-003-3