BIBLIOTEKA ZA NOVO DOBA : decenija dinamičnog razvoja : 2006–2016.

5.00

Edicija:

Opis

BIBLIOTEKA ZA NOVO DOBA : decenija dinamičnog razvoja : 2006–2016. Priredile : Vera Đukanović, Gordana Ljubanović. 2016. Urednik Jelena Đurović. Štampa Studio Branko, Podgorica. Format 26 x 20. Strana  118 : ilustr. –  (Posebna  izdanja ; knj. 76). Tiraž  500. Broširano. Latinica

ISBN 978-86-7079-174-9