Brnović, Branko ; Milović, Milorad T. : BIBLIOGRAFIJE BIBLIOGRAFSKOG VJESNIKA : 1961–2011.

3.00

Edicija:

Opis

Brnović, Branko ; Milović, Milorad T. : BIBLIOGRAFIJE BIBLIOGRAFSKOG VJESNIKA : 1961–2011. 2012. Urednik  Jelena Đurović. Štampa Pobjeda, Podgorica. Format 24 x 17. Strana  379. – (Posebna izdanja ; knj. 68). Tiraž 300. Broširano. Ćirilica
ISBN 978-86-7079-132-9