Cajić, Radisav: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 1 : Bibliografija knjiga o Crnoj Gori na jezicima naroda i nacionalnih manjina sa prostora SFRJ : do 1994. godine.

2.00

Edicija:

Opis

Cajić, Radisav: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 1 : Bibliografija knjiga o Crnoj Gori na jezicima naroda i nacionalnih manjina sa prostora SFRJ : do 1994. godine. 2012. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format  20 x 29. Strana 614. Tiraž 300. Karton. Ćirilica i latinica

ISBN 978-86-7079-130-5