CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 4/5 : Kilibarda-Krstajić, Vesna: Bibliografija o Crnoj Gori na italijanskom jeziku : 1532–1941. Đukanović, Bojka : Bibliografija o Crnoj Gori na engleskom jeziku 1593–1993.

2.00

Edicija:

Opis

CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 4/5 : Kilibarda-Krstajić, Vesna: Bibliografija o Crnoj Gori na italijanskom jeziku : 1532–1941. Đukanović, Bojka : Bibliografija o Crnoj Gori na engleskom jeziku 1593–1993. 1993. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Pobjeda, Podgorica. Format 29 x 20. Strana 91, 141 : ilustr. Tiraž 2000. Karton. Latinica

ISBN 86-7079-036-X