Cvetkova, E. F. (rukovodilac projekta), V. V. Antonov, L. F. Kapralova i dr.: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 2 : Bibliografija o Crnoj Gori na ruskom jeziku : 1722–1989.

2.00

Edicija:

Opis

Cvetkova, E. F. (rukovodilac projekta), V. V. Antonov, L. F. Kapralova i dr.: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 2 : Bibliografija o Crnoj Gori na ruskom jeziku : 1722–1989. 1992. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Kosmos, Beograd. Format 29 x 20. Strana 288. Tiraž 2000. Karton. Ćirilica