Đukanović, Bojka: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 5 : Bibliografija o Crnoj Gori na engleskom jeziku 1593–1993.

2.00

Edicija:

Opis

Đukanović, Bojka: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 5 : Bibliografija o Crnoj Gori na engleskom jeziku 1593–1993. 1993. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Pobjeda, Podgorica. Format 29 x 20. Strana 141 : ilustr. Tiraž 2000. Karton. Latinica

ISBN 86-7079-047-5