Đurović, Jelena ; Vračar, Milenija ; Lompar, Dragica : NIKOLA I, GOSPODAR I PJESNIK : 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, 1910–2010.

3.00

Edicija:

Opis

Đurović, Jelena ; Vračar, Milenija ; Lompar, Dragica : NIKOLA I, GOSPODAR I PJESNIK : 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, 1910–2010. 2010. Urednik Jelena Đurović. Štampa DPC, Podgorica. Format 22 x 22.  Strana 72 : ilustr. Tiraž 600. Broširano. Latinica

ISBN 978-86-7079-109-1