Đurović, Jelena ; Vračar, Milenija ; Lompar, Dragica : POSLANSTVA NA CETINJU : 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, 1910–2010.

3.00

Edicija:

Opis

Đurović, Jelena ; Vračar, Milenija ; Lompar, Dragica : POSLANSTVA NA CETINJU : 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, 1910–2010. 2010. Urednik Jelena Đurović. Štampa Grafotisk, Grude. Format 22 x 22. Strana 95 : ilustr. Tiraž 600. Broširano. Latinica

ISBN 978-86-7079-110-7