Kilibarda-Krstajić, Vesna: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 4 : Bibliografija o Crnoj Gori na italijanskom jeziku : 1532–1941.

2.00

Edicija:

Opis

Kilibarda-Krstajić, Vesna: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 4 : Bibliografija o Crnoj Gori na italijanskom jeziku : 1532–1941. 1993. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Pobjeda, Podgorica. Format 29 x 20. Strana 91 : ilustr. Tiraž 2000. Karton. Latinica

ISBN 86-7079-042-4