Krivokapić, Petar: DR NOVAK JOVANOVIĆ : bio-bibliografija

2.00

Opis

Krivokapić, Petar: DR NOVAK  JOVANOVIĆ : bio-bibliografija. 2003. Urednik Čedomir Drašković. Štampa Grafičar, Užice. Format 24 x 17. Strana 219. – (Bio-bibliografije; knj. 12). Tiraž 400. Tvrdi povez. Latinica