Latković, Senka: MEDICINSKI ZAPISI

2.00

Edicija:

Opis

Latković, Senka: MEDICINSKI ZAPISI : bibliografija. 1981. Predgovor napisao dr Filip Šoć. Urednik dr Dušan Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format 24 x 17. Strana 103. – (Bibliografija crnogorske periodike ; knj. 8). Tiraž 1000. Imitacija kože. Latinica