Latković, Senka – Radulović, Zdravka: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom I, knj. 6 : Monografske publikacije : 1966–1975.

2.00

Edicija:

Opis

Latković, Senka – Radulović, Zdravka: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom I, knj. 6 : Monografske publikacije : 1966–1975. 1996. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format 29 x 20. Strana 490. Tiraž 2000. Karton. Ćirilica i latinica

ISBN 86-7079-056-4