Ledinek-Munda, Sonja – Luketić dr, Miroslav: BIBLIOGRAFIJA LUČE (1895-1900); KNjIŽEVNOG LISTA (1901-1902); DANA (1911-1912).

2.00

Edicija:

Opis

Ledinek-Munda, Sonja – Luketić, Miroslav: BIBLIOGRAFIJA LUČE : (1895–1900) ; KNjIŽEVNOG LISTA : (1901–1902); DANA : (1911–1912). 1979. Predgovor napisao Radivoje Šuković. Urednik dr Dušan Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format 24 x 17. Strana 184. – (Bibliografija crnogorske periodike ; knj. 4). Tiraž 500. Platno. Ćirilica