Lipovina, Ljiljana: JEVREM BRKOVIĆ : bio-bibliografija

2.00

Opis

Lipovina, Ljiljana:  JEVREM BRKOVIĆ : bio-bibliografija. 2003. Urednik Čedomir Drašković. Štampa Grafičar, Užice. Format 24 x 17. Strana 334. – (Bio-bibliografije ; knj. 10). Tiraž  600. Karton. Latinica