Martinović, Dušan J.: PORTRETI VII.

3.00

Opis

Martinović, Dušan J.: PORTRETI VII. 1999. Urednik Čedomir Drašković. Štampa Print, Podgorica. Format 24 x 17. Strana 333 : ilustr.- (Bio-bibliografije ; knj. 9). Tiraž 1000. Broširano. Ćirilica

ISBN 86 – 7079 – 052 – 1 (Knj. 7)